Rola psychologa w zespole terapeutycznym
27 wrz 2022

Rola psychologa w zespole terapeutycznym

Post by Serwis S.A.

Aby leczenie pacjenta w Poradni Zdrowia Psychicznego i dziennym Oddziale Leczenie Nerwic przebiegało zgodnie ze standardami praktyki opartej na dowodach zarówno w medycynie, jak i psychologii klinicznej, psychologowie kliniczni winni uwzględniać w procesie leczenia pacjenta własną interdyscyplinarną współpracę z innymi specjalistami.

Sprawdź też: Badania psychologiczne kierowców Bydgoszcz

Psychologowie świadcząc usługi zdrowotne w placówkach ambulatoryjnej i stacjonarnej służby zdrowia współpracują w sposób zróżnicowany z personelem medycznym (lekarzami, pielęgniarkami, psychoterapeutami). Jak wskazuje praktyka kliniczna, wśród personelu medycznego pracującego w ochronie zdrowia w placówkach ambulatoryjnych – np. w poradniach zdrowia psychicznego i dziennych oddziałach leczenia nerwic – największy zakres współpracy w zakresie leczenia pacjenta i jego rodziny pojawia się między psychologami specjalistami psychologii klinicznej, a lekarzami psychiatrami, ale także lekarzami Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Dzienny Oddział Leczenia Nerwic – prowadzi kompleksowe leczenie osób dorosłych doświadczających trudności emocjonalnych (stanów kryzysu psychologicznego) oraz proponuje pomoc psychologiczną i psychoterapię dla osób chorujących na różnorodne zaburzenia psychiczne m.in. zaburzenia neurotyczne oraz zaburzenia osobowości.

Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Dzienny Oddział Leczenia Nerwic świadczą kompleksowe usługi lecznicze obejmujące: opiekę psychiatry oraz psychologa i psychoterapeuty. Obok możliwości leczenia z zastosowaniem farmakoterapii, pacjenci mogą korzystać z opieki psychologicznej oraz specjalistycznej pomocy psychoterapeuty świadczącego usługi lecznicze nazywane psychoterapią.

Zespół Poradni Zdrowia Psychicznego obejmuje personel pielęgniarski oraz medyczny (lekarzy psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów oraz pracownika socjalnego). Natomiast w skład podstawowego zespołu Dziennego Oddziału Nerwic najczęściej wchodzą: specjalista psychiatra, psychoterapeuta, mgr psychologii i/lub psycholog kliniczny, pielęgniarka oraz inni terapeuci realizujący program leczenia oferowany przez placówkę, dostosowany do specyfiki założeń leczniczych i planów terapeutycznych u poszczególnych pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i osobowości. 23 neurologami, internistami, onkologami, pielęgniarkami i innym personelem wspierającym proces leczenia(np. terapeutami zajęciowymi, pracownikami socjalnym).

Wśród działań zawodowych psychologów Poradni Zdrowia Psychicznego i Dziennych Oddziału Leczenia Nerwic dominuje psychoterapia indywidualna i grupowa (wtedy psycholog – psychoterapeuta często pracuje w teamie z innym psychoterapeutą). Trudności emocjonalne i problemy związane z psychologicznym funkcjonowaniem pacjenta (np. objawy lęku, depresji, impulsywność, wybuchy niekontrolowanej złości, objawy somatyczne) są często zgłaszane psychologom w Poradni Zdrowia Psychicznego i Dziennych Oddziałach Leczenia Nerwic.

Stanowią podstawę do rozpoczęcia procesu kwalifikacji do różnych typów psychoterapii. Do najczęściej stosowanych paradygmatów teoretycznych, w których podejmowana jest psychoterapia indywidualna i/lub grupowa w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic zalicza się: paradygmat behawioralno-poznawczy (krótkoterminowa psychoterapia behawioralno-poznawcza praca z zaburzeniami lękowymi np. fobiami, zaburzeniami depresyjnymi) oraz paradygmat psychoanalityczno-psychodynamiczny (krótkoterminowa i długoterminowa psychoterapia psychodynamiczna).

Tags:

0 Comments

Leave a Comment