Kasa na wczasach – e-biuro podróży cz.2
5 gru 2018

Kasa na wczasach – e-biuro podróży cz.2

Post by Redaktor

– Ustawa przechodziła kilka modyfikacji, ale najważniejsze zmiany zostały wprowadzone w 2010 roku. Wówczas zniesiono artykuł, który nakładał na właścicieli biur podróży obowiązek ukończenia kierunkowych studiów wyższych popartych kilkuletnią praktyką. Jednocześnie aktualny pozostał obowiązek uzyskania przez właścicieli biur podróży zabezpieczenia finansowego na wypadek niewypłacalności. Muszą oni zagwarantować swoim klientom pokrycie wszystkich poniesionych kosztów – mówi Krzysztof Wilk, prawnik, autor blogu Prawoturystyczne.pl.

Większość e-biur podróży jedynie pośredniczy w sprzedaży wycieczek zorganizowanych przez touroperatorów i w myśl ustawy o usługach turystycznych jest agencją turystyczną. Żeby uruchomić taką działalność, wystarczy jedynie wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którego można dokonać przez internet. Później trzeba jeszcze nawiązać współpracę z touroperatora-mi oraz organizatorami wycieczek.

Jeśli zamierzamy nie tylko sprzedawać, ale również organizować wycieczki, wówczas kolejnym krokiem po wpisie do CEIDG będzie wykupienie polisy ubezpieczeniowej. Nowelizacja ustawy zobowiązuje organizatora do pokrycia kosztów powrotu klientów z wyjazdu oraz zwrot pieniędzy zapłaconych za imprezę turystyczną. Środki można zabezpieczyć na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest wspomniana

już wcześniej polisa ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa. Firma może również założyć rachunek powierniczy (dotyczy wycieczek w Polsce), na który będą przyjmowane wpłaty, lub zawrzeć umowę ubezpieczeniową na rzecz klientów.

Ostatni krok dla organizatora wycieczek to wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Rejestr prowadzi marszałek województwa, a wpis dokonywany jest na wniosek przedsiębiorcy.

– Wniosek o wpis do rejestru musi zawierać nazwę i siedzibę firmy, numer NIP, przedmiot działalności oraz jej zasięg terytorialny. We wniosku trzeba również określić główne miejsce wykonywania działalności oraz wymienić osoby upoważnione do kierowania firmą i jej oddziałami – wymienia Krzysztof Wilk. – Trzeba dołączyć także oryginał umowy potwierdzającej zabezpieczenie finansowe oraz odpowiednie oświadczenie.

Spis Treści:

http://hita.pl/kasa-na-wczasach-e-biuro-podrozy-cz-1/
http://hita.pl/kasa-na-wczasach-e-biuro-podrozy-cz-2/
http://hita.pl/kasa-na-wczasach-e-biuro-podrozy-cz-3/
http://hita.pl/kasa-na-wczasach-e-biuro-podrozy-cz-4/

Tags:

3 Comments

Kasa na wczasach – e-biuro podróży cz.1 – HITA.PL – Wiedza na każdy temat 5 grudnia 2018 at 11:56 -

[…] http://hita.pl/kasa-na-wczasach-e-biuro-podrozy-cz-2/ http://hita.pl/kasa-na-wczasach-e-biuro-podrozy-cz-3/ […]

Kasa na wczasach – e-biuro podróży cz.4 – HITA.PL – Wiedza na każdy temat 5 grudnia 2018 at 11:57 -

[…] http://hita.pl/kasa-na-wczasach-e-biuro-podrozy-cz-2/ http://hita.pl/kasa-na-wczasach-e-biuro-podrozy-cz-3/ […]

Kasa na wczasach – e-biuro podróży cz.3 – HITA.PL – Wiedza na każdy temat 5 grudnia 2018 at 12:04 -

[…] http://hita.pl/kasa-na-wczasach-e-biuro-podrozy-cz-2/ http://hita.pl/kasa-na-wczasach-e-biuro-podrozy-cz-3/ […]

Leave a Comment